Nieuws Wet- en regelgeving

Blijf op de hoogte van de laatste nieuws ontwikkelingen.

Overzichtslijst

  • Wijziging regeling aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

    Geplaats in Wet- en regelgeving op 01 nov 2016

    De fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is een regeling die particuliere eigenaren van rijksmonumentpanden in staat stelt de kosten van onderhoud van een rijksmonumentenpand fiscaal in aftrek te brengen als persoonsgebonden aftrekpost. Het budgettaire beslag van de met deze regeling gemoeide middelen wordt voor 2017 geraamd op € 57 miljoen. Voorgesteld wordt deze regeling per 2017 te beëindigen. De Tweede Kamer is over deze maatregel geïnformeerd in de brief van de Minister van OCW van 20 september 2016 over aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg en deze maatregel d...