Project details Raadsgestoelte Nieuwe Kerk, Nieuwe-Kerkhof 1 Groningen

Project in opdracht van Protestantse Gemeente Groningen

Omschrijving

Bij de viering van het 350-jarig bestaan van de Nieuwe Kerk in 2014 wilde de Protestantse Gemeente Groningen een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan: het Raadsgestoelte en de dooptuin restaureren. Dhr. F. J. Veldman heeft veel onderzoek gedaan naar Allert Meijer en Jan de Rijk. Meijer heeft de bouw van het raadsgestoelte in de Nieuwe Kerk destijds aangenomen. Het bestek en een tekening van de burgemeestersbank kwamen tijdens Veldmans onderzoek aan het licht. Hij publiceerde hierover in ‘Groninger Kerken’ 11e jaargang nr. 1 (maart 1994) en 12e jaargang nr. 2 (juni 1995). Ten behoeve van de aanvraag heeft Mevr. Wija Friso van Archiefetcetera Historisch Onderzoeksbureau, de beschikbare archiefstukken toegankelijk gemaakt.

Dhr. T.Tel, bouwhistoricus van de Gemeente Groningen, heeft de meubelstukken vervolgens onderzocht. Dhr. F.J. Veldman en Christiaan J. Jörg hebben een ‘Aanbevelingen voor een betere profilering’ opgesteld. Deze stukken, in combinatie met de wensen van de Protestantse Gemeente en een inventarisatie van de huidige gebreken door OVT, vormden de basis voor het bestek.

Het raadsgestoelte heeft door de toevoegingen van de 19e eeuwse vleugels en de banken daarvoor aan waarde ingeboet. Door enkele aanpassingen rond dit meubel kon de zelfstandigheid van het eerder zo voorname meubel worden opgehaald, zonder dat de verhalende lijn in de groei van het interieur wordt aangetast.

De verschillende onderdelen van het Raadsgestoelte waren verzakt. Onderzoek naar de vloeropbouw leverde op dat de nu zichtbare houten vloer over een hardere vloer is aangebracht, de ruimte tussen beide vloeren is ongeveer 200mm. Het is niet duidelijk of het hier om een beton/cement/kalkspecie of misschie nde oudere stenen vloer gaat, in ieder geval is het geen oude vloerafwerking. De balklaag van de houten vloer rust op vulstukjes op deze harde vloer. Het raadsgestoelte is in zijn geheel op eiken balken met vulstukjes op de houten vloer geplaatst.

In de oude situatie stonden de banken rechts van het 17e eeuwse deel vrij, door deze zelfde oplossing aan de linker zijde te creëren ontstond een zekere mate van zelfstandigheid van de 17e eeuwse kern-bank. Aan de voorzijde werd de kern-bank ingesloten door een 19e eeuwse bank. Om meer zicht op de kern-bank te krijgen is de bank aan de voorzijde verwijderd, evenals aan beide zijden de eerste van de flankerende banken. Het installatiewerk werd aangepast en de vloer onder de banken plaatselijk hersteld. De aansluitende banken links van de de kernbank werden in de recente uitvoering ingekort en voorzien van een nieuw kopschot. De profilering van de panelen van dit kopschot en de grootte daarvan zijn gereconstrueerd naar aanleiding van de aanwezige 19e eeuwse onderdelen.

Er was divers herstel noodzakelijk aan de onderzijde van de wanddelen en panelen. In de achterwand is een deur worden gezaagd. De vazen op de twee uiterste punten van de 19e eeuwse vleugels zijn naar de achterzijde van de kern-bank gebracht, hoogstwaarschijnlijk waren de vazen ook van deze plaats afkomstig. Twee van de vier festoenen op de achterzijde van de achterwand zijn verplaatst naar de zijkant van de bank.

Van diverse snijwerken ontbraken onderdelen of waren gebreken zichtbaar. Herstel en reconstructie van de diverse onderdelen is door Maarten Robert uitgevoerd.


Detail informatie

Klant Protestantse Gemeente Groningen
Externe link http://
Datum publicatie 09-09-2014
Tags  Kerken
Diensten Restauratieplannen , Architectuur , Bouwkundige uitwerking , Toezicht/ directievoering

Afbeeldingen

Klik op een afbeelding om het origineel te bekijken.