Selecteer een pagina

Vacatures

Tekenaar / bouwkundige (40 uur)

Wij zoeken een tekenaar/bouwkundige die klantgericht is, autonoom werkt en het fijn vindt om contacten met de opdrachtgever te onderhouden.

O.V.T. Staat voor Onvoltooid Verleden Tijd

Omdat gebouwen nooit voltooid zijn, maar door onze ingrepen een nieuwe bestaansfase ingaan.

OVT Architecten zijn gespecialiseerd in restauratie, herbestemming, transformatie en renovatie. Waarbij zoveel mogelijk eigentijdse voorzieningen worden verwerkt in het gebouw, waarbij zo min mogelijk monumentale waarden worden aangetast. Het aandachtsgebied omvat niet alleen kerken, boerderijen, gast- en woonhuizen maar ook torens en openbare gebouwen. De Protestantse binnenstadskerken van Groningen worden tot op heden in hun onderhouds- , vernieuwings- en conserveringsbehoeften begeleid. Ook rekenen we veel particulieren onder onze cliënten.

Bij het maken van een plan dient de eigenheid van het gebouw zoveel mogelijk als uitgangspunt voor de nieuwe functie te dienen. Deze eigenheid dient in gevallen waarbij deze teveel geweld is aangedaan, te worden geherwaardeerd en zo nodig teruggebracht. Begrippen als authenticiteit, identiteit en originaliteit spelen hierbij een belangrijke rol. Het is daarbij zaak het gebouw zijn verhaal, zijn wordingsgeschiedenis, te laten vertellen.

Bekijk onze projecten