OVT Architecten - Restauratiearchitecten, herbestemming, verbouw.

 

Afbeelding

Welkom bij OVT Architecten

• gespecialiseerd in restaureren en renoveren
• meer dan 30 jaar ervaring
• bouwkundig voorbereidingswerk
• bouwhistorisch onderzoek
• overdracht van de verkregen kennis
• authenticiteit, identiteit en originaliteit
• goede balans tussen oud en nieuw

 
Onderhoudswerkzaamheden kerk Pelstergasthuis opgeleverd!

De onderhoudswerkzaamheden aan het interieur en exterieur van de kerk Pelstergasthuis zijn opgeleverd.

In week 50 zal de restauratie van de dakruiter aanvangen. In de dakruiter wordt houtwerk vervangen, vloeren aangebracht. Aan het exterieur wordt het lei- en loodwerk vervangen. Tevens worden de wijzerplaten geschilderd.

> Lees meer < Klap in
Uitstel regeling fiscale aftrek op uitgaven voor monumentale panden

Minister Bussemaker van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij het voorstel om de fiscale aftrek op uitgaven voor monumentenpanden af te schaffen met één jaar uitstelt. Bussemaker komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector.

De afgelopen maand hebben de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten), Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Kunsten ’92 druk gelobbyd om de voorgenomen bezuiniging op de monumentenzorg (met de afschaf van de fiscale regeling als gevolg) van tafel te krijgen in afwachting van de algehele stelselherziening van de monumentenzorg in 2018. De bezuiniging van 25 miljoen die Bussemaker met het afschaffen van de fiscale aftrek wilde bereiken is echter nog niet van de baan en moet volgend jaar op de begroting van OCW gevonden worden.

De minister houdt het wetsvoorstel voorlopig aan. Daarmee neemt ze langer de tijd om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling ter vervanging van de oude fiscale regeling. De komende tijd zal over een mogelijke vervangingsregeling met de Kamer en het erfgoedveld verder gesproken worden. De minister heeft de Kamer suggesties gedaan hoe de huidige regeling aan te passen.

> Lees meer < Klap in
Onderhoudswerkzaamheden kerk Westerwijtwerd opgeleverd

De onderhoudswerkzaamheden aan de toren van de kerk te Westerwijtwerd zijn opgeleverd. Er is voegwerk van het metselwerk hersteld, de muurankers, wijzerplaat en het houtwerk van de galmborden zijn geschilderd en er zijn een aantal dakpannen en nokvorsten vervangen. In de kerk is het schilderwerk en het stucwerk hersteld.

> Lees meer < Klap in
Bekijk het nieuwsarchief