OVT Architecten - Restauratiearchitecten, herbestemming, verbouw.

 

Afbeelding

Welkom bij OVT Architecten

• gespecialiseerd in restaureren en renoveren
• meer dan 30 jaar ervaring
• bouwkundig voorbereidingswerk
• bouwhistorisch onderzoek
• overdracht van de verkregen kennis
• authenticiteit, identiteit en originaliteit
• goede balans tussen oud en nieuw

 
Wethouder bezoekt werk Martinitoren

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de Martinitoren in de stad Groningen is een bijzondere vondst gedaan in de consoles.

De consoles stammen uit de Renaissance-tijd, terwijl de toren in daaraan voorafgaande Gotische stijl is gebouwd. 'Dat betekent dat tijdens de bouw van stijl is veranderd', zegt wethouder Roeland van der Schaaf. 'Ze stammen uit ongeveer 1530. Het is dus pas in de laatste fase van de Martinitoren aangebracht'.

Voor meer nieuws: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/165511/Nu-zien-we-dat-tijdens-de-bouw-van-de-Martinitoren-van-stijl-is-veranderd

> Lees meer < Klap in
Twee nieuwe opdrachten

OVT architecten heeft bijgedragen aan de aanvraag subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (BRRG) voor een tweetal monumenten.

De provincie Groningen heeft voor beide monumenten subsidie verleend. Het betreft de restauratie van de dakruiter van de kapel Pelstergasthuis te Groningen en de restauratie en herindeling van het interieur kerk te Harkstede.

Beide monumenten worden momenteel door OVT architecten verder uitgewerkt en uitgevoerd.

> Lees meer < Klap in
Allersmaborg en zijn verhaal

De Provincie Groningen vindt het belangrijk dat het verhaal van Groningen wordt verteld. Dat kan door behoud van het cultuurhistorisch landschap en de monumenten daarin. Organisaties als Staatsbosbeheer spelen hierin een belangrijke rol.

De restauratie en herbestemming van de Allersmaborg is een succesverhaal. Dit verhaal en van andere monumenten kunt u vinden op:

www.monumenten.nl/verhalen/monument-en-landschap-vertellen-samen-het-verhaal

> Lees meer < Klap in
Bekijk het nieuwsarchief