OVT Architecten - Restauratiearchitecten, herbestemming, verbouw.

 

Afbeelding

Welkom bij OVT Architecten

• gespecialiseerd in restaureren en renoveren
• meer dan 30 jaar ervaring
• bouwkundig voorbereidingswerk
• bouwhistorisch onderzoek
• overdracht van de verkregen kennis
• authenticiteit, identiteit en originaliteit
• goede balans tussen oud en nieuw

 
Start uitvoering diverse projecten

Een aantal (uitvoerings)-projecten zijn gestart in de afgelopen periode;

-kerk in Adorp, het herstel van bevingschade bestaande uit het injecteren van metselwerk, herstellen van stuc- en schilderwerk

-kerk Pelstergasthuis te Groningen, onderhoudswerkzaamheden exterieur bestaande uit het herstellen van metsel- en stucwerk, schilderwerk en werkzaamheden aan diverse dakonderdelen (oa. loodwerk vervangen)

-kerk in Westerwijtwerd, hier wordt de bevingschade hersteld en worden aanvullende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Er worden koperen dakgoten aangebracht, riolering aangelegd, het voegwerk metselwerk en het schilderwerk wordt hersteld.

> Lees meer < Klap in
Vacature bouwkundige/tekenaar

Wij zoeken een:

B O U W K U N D I G E / T E K E N A A R

•die interesse heeft in architectuur en zijn historie,
•gevoel heeft voor vormgeving,
•geïnteresseerd is in alle onderdelen van het bouwproces,
•belangstelling voor techniek en bouwfysica
•aandacht heeft voor mensen en hun wensen
•kan werken met Vector Works 2 en 3D
•bereid is om zich verder te ontwikkelen

 

in een klein architectenbureau gespecialiseerd in restauraties transformaties en renovaties wil komen werken.

Wij verwachten:

•bouwkundige opleiding MBO/HBO
•kennis van de Stabu-systematiek en begroten
•(enige) ervaring in bouwbegeleiding
•goede contactuele eigenschappen
•bereidheid zich voor het team in te zetten.

Wij bieden:

•een prettige werksfeer
•een passend salaris
•mogelijkheid tot interne opleiding

Sollicitaties met curriculum vitae sturen aan:

 

O.V.T. Architecten, Ir L.W. Barneveld

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 6, 9712 EG Groningen.

l.w.barneveld@ovtarchitecten.nl

Afbeelding

> Lees meer < Klap in
Wijziging regeling aftrek van uitgaven voor monumentenpanden

De fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is een regeling die particuliere eigenaren van rijksmonumentpanden in staat stelt de kosten van onderhoud van een rijksmonumentenpand fiscaal in aftrek te brengen als persoonsgebonden aftrekpost. Het budgettaire beslag van de met deze regeling gemoeide middelen wordt voor 2017 geraamd op € 57 miljoen. Voorgesteld wordt deze regeling per 2017 te beëindigen. De Tweede Kamer is over deze maatregel geïnformeerd in de brief van de Minister van OCW van 20 september 2016 over aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg en deze maatregel dient mede ter invulling van rijksbrede begrotingsproblematiek.

Het kabinet heeft zich gerealiseerd dat de beëindiging van de fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden per 2017 zou kunnen leiden tot financieringsproblemen voor eigenaren van rijksmonumenten die reeds onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan. Om die reden zal het na afschaffing van de regeling resterende budget van € 32 miljoen per jaar, in 2017 en 2018 worden gebruikt voor een overgangsregeling, die in werking treedt per 1 januari 2017. Deze regeling wordt onderdeel van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. De beleidsbrief die de uitwerking van de subsidies via deze Kaderregeling schetst, wordt oktober 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. De hoofdlijnen van de in te voeren overgangsregeling zijn reeds in de eerdergenoemde brief van 20 september 2016 opgenomen.
Met ingang van 2019 zal het met de overgangsregeling gemoeide budget van jaarlijks € 32 miljoen structureel worden ingezet binnen een herijkt financieringsstelsel voor monumentenzorg.
 
Voor meer informatie:
 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/kamerstukken/2016/09/20/wet-fiscale-maatregelen-rijksmonumenten-en-scholing
> Lees meer < Klap in
Bekijk het nieuwsarchief