Selecteer een pagina

Onlangs is het architectenbureau O.V.T. (bureau voor restauratie en renovatie)  voortgezet door DAAD Architecten. Het opgaan van OVT in DAAD moet de continuiteit van de diensten van OVT waarborgen. U kunt dus blijvend op de diensten van OVT rekenen maar nu vanuit een versterkte positie en een breder kennisveld. Wim Barneveld en zijn collega’s blijven actief, maar nu binnen DAAD.

O.V.T. Staat voor Onvoltooid Verleden Tijd

Omdat gebouwen nooit voltooid zijn, maar door onze ingrepen een nieuwe bestaansfase ingaan.

OVT Architecten was een bureau gespecialiseerd in restauratie, herbestemming, transformatie en renovatie. Hierbij werden zoveel mogelijk eigentijdse voorzieningen verwerkt in het gebouw,maar zo min mogelijk monumentale waarden werden aangetast. OVT restaureerde niet alleen kerken, boerderijen, gast- en woonhuizen maar ook torens en openbare gebouwen. Zo werden ook de Protestantse binnenstadskerken van Groningen in hun onderhouds- , vernieuwings- en conserveringsbehoeften begeleid. 

Bij het maken van een plan diende de eigenheid van het gebouw zoveel mogelijk als uitgangspunt voor de nieuwe functie te dienen. Deze eigenheid diende in gevallen waarbij deze teveel geweld was aangedaan, te worden geherwaardeerd en zo nodig teruggebracht. Begrippen als authenticiteit, identiteit en originaliteit speelden hierbij een belangrijke rol. Het is daarbij zaak het gebouw zijn verhaal, zijn wordingsgeschiedenis, te laten vertellen.