Selecteer een pagina

Nicolaaskerk Oldenzijl

De Hervormde kerk in Oldenzijl het een grondige restauratie gekregen voor zowel het interieur, exterieur als herstel bevingschade. Het rijksmonument is hiermee opgeknapt en bestendig gemaakt voor de komende jaren. OVT Architecten heeft hierbij de volgende werkzaamheden uitgevoerd; planvorming (uitwerking tot bestek en tekenwerk), prijsvorming, aanvraag omgevingsvergunning, toezicht en directievoering.

Exterieur

Scheuren in het metselwerk zijn hersteld door middel van injecteren van minerale mortel. Daarnaast zijn de dakvlakken nagelopen en is et loodwerk aangebracht onder de nokvorsten en hoekkepers. Tot slot zijn koperen mastgoten aangebracht.

Interieur

Binnen is het gehele stucwerk vervangen, waarbij er plaatselijk ook achterliggende metselwerk is hersteld. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn er nog bouwsporen ontdekt van de gewelven die ooit in de kerk gezeten hebben.

Projectgevens

Plaats

Oldenzijl

Opdrachtgever

Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl

Start Bouw

20160515

Diensten